Srila Bhakti Nandana Swami Maharaja

Srila Bhakti Nandana Swami Maharaja, founding Member of the VVRS-WVA and founder of Sri Caitanya Isa Mandalam. Maharaja is a disciple of Srila Bhakti Raksaka Sridhara Deva Maharaja and took Sannyasa Order from the president of WVA Srila Bhakti Promode Puri Maharaja.


Back

Send comments concerning this page to [email protected].

World Vaisnava Association